Aký je rozdiel medzi tampónom z krku a vzorkou krvi

2020-08-10

Súčasné metódy detekcie COVID-19 zahŕňajú testovanie nukleových kyselín, krvný test a kombinované CT pľúc. Aký je teda rozdiel medzi novou detekciou korunkyvýter z hrdlaa odber krvi? Poďme sa spolu pozrieť.

Nové testovanie na koronavírusy sa v súčasnosti delí hlavne na dva typy: testovanie nukleových kyselín a testovanie (krvných) protilátok. Všeobecne sa pri klinickej diagnostike použije na spoločné vyšetrenie dvoch z nich, či je testovaná osoba infikovaná vírusom a aký je stupeň ochorenia.

Vzorky pre nový test nukleových kyselín na korunke sa odoberajú zo sekrétov dýchacích ciest a testuje sa vírusová ribonukleová kyselina (RNA) v sekréte pacienta, aby sa zistilo, či je infikovaný vírusom. Krvné vzorky sa odoberajú z krvi pacienta, ktorá sa používa na testovanie protilátok, aby sa zistilo, či sú v krvi pacienta protilátky stimulované vírusom, a aby sa zistilo, či je pacient infikovaný vírusom a v akom štádiu je ochorenie. Pozitivita nukleovej kyseliny súvisí s vírusovou záťažou. Čím vyššia je vírusová záťaž, tým väčšia je pravdepodobnosť pozitivity nukleovej kyseliny. Teoreticky môže byť vírusová nukleová kyselina detegovaná do 1 až 2 dní od infekcie.

Bez ohľadu na to, o akú chorobu ide, je krvný test nevyhnutnou súčasťou klinickej diagnostiky a liečby. U nového koronavírusu môžu rutinné krvné testy pomôcť lekárom najskôr identifikovať bakteriálne infekcie alebo vírusové infekcie. Ak majú pacientove bežné krvné testy normálny alebo znížený počet bielych krviniek v periférnej krvi a znížený počet lymfocytov, potom ide s najväčšou pravdepodobnosťou o vírusovú infekciu, ktorá sa potom kombinuje s pacientovou epidémiou. Iba s ochorením a prejavmi môže lekár posúdiť či je pacient podozrivým prípadom novej koronavírusovej infekcie, a potom bude nasledovať následné testovanie vírusových nukleových kyselín. Z tohto hľadiska je teda krvné testovanie užitočné aj pri vyšetrovaní nového koronavírusu.

The new coronavirus nucleic acid test results are an important reference for the diagnosis and efficacy evaluation of new coronavirus pneumonia. Nucleic acid test screening samples are mostly derived from deep cough sputum or throat swabs. Because the oropharyngeal swab can be operated by opening the mouth, it is relatively simple, so it is more commonly used clinically. However, if the collection ofvýter z hrdlanucleic acid test specimens is not standardized, it may cause "false negative" results and cause delays in treatment. Therefore, nucleic acid and blood drawn antibody tests need to complement each other to confirm whether infection has occurred and the status of the patient.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy